logo

Pablo Guides

עוקבים לטיקטוק:

נא לשלוח את הפרטים של הקישור עליו ישלחו העוקבים למעקב ישירות לווטסאפ : +9720505774177 לאחר התשלום,

כמו כן לפני תחילת עבודה לשלוח צילום מסך של מספר העוקבים שיש לחשבון כעת

בצירוף צילום מסך של התשלום\הקבלה כדי לזרז את הטיפול, תודה

Pablo Guides